Plattformer overtar

Plattformer overtar

Første uke av semesteret er gjennomført, og første forelesning i digital markedsføring er unnagjort. Arne Krokan er foredragsholder i den første av fire deler i emnet digital markedsføring, og han har allerede gjort meg veldig nysgjerrig på faget. I denne delen skal emnet handle om digital økonomi, teknologi, samfunn og mennesker. Etter endt forelesning ble vi utdelt i oppgave å velge ut et tema fra forelesning vi syntes var ekstra interessant å skrive om. Det ble derfor digitale plattformer, delings økonomi og tillit.

Hva er egentlig en digital plattform og hva blir den brukt til?

En digital plattform er en teknologibasert forretningsmodell. Denne type forretningsmodell skaper verdier gjennom å fasilitere transaksjoner mellom to eller fire uavhengige grupper, vanligvis konsumenter og produsenter. Kort fortalt er en digital plattform en teknisk løsning for å samle, oppbevare og bearbeide data du samler inn. Det kan for eksempel være fra sensorer, CRM-system eller offentlige virksomheter. Det kan også være google-søk, sosiale medier-kontorer eller hvem som har vært inne på dine nettsider. Det betyr at alt som samler og innhenter date kan kalles en digital plattform. (Atea, 2019)

Det finnes flere kjente selskaper som bruker denne type forretningsmodell. Et av de mest kjente er Airbnb som tilbyr tjenester som overnatting rundt om i hele verden. En særlig utfordring hos Airbnb er tillit. Man må ha tillit til ideen, tillit til plattformen og til utleier som eier boligen. Selv om Airbnb er en av de største aktørene innenfor overnatting eier de likevel ingen av lokasjonene selv. Dette kan derfor være med på å skape en usikkerhet, da de fleste er vant til å bruke de tradisjonelle selskaper som f.eks. hotell.

Business Model Airbnb
Bilde: https://bmtoolbox.net/stories/airbnb/

Delingsøkonomi

«Med delingsøkonomi menes økonomisk aktivitet som formidles gjennom digitale plattformer som legger til rette for ytelse eller utveksling av tjenester og kompetanse, eiendeler og eiendom, ressurser eller kapital, uten å overføre eierrettigheter og i hovedsak mellom privatpersoner.»

https://www.magma.no/delingsokonomien-og-fenomenet-airbnb

Delingsøkonomien har noen sentrale kjennetegn ved seg.
– Digitale plattformer tilrettelegger for aktivitet og formidler kontakt mellom selger og kjøper av tjeneste.
– Kan på ulike måter gi en mer bærekraftig verden. Om man for eksempel sitter på en hytte man aldri bruker, kan man leie ut denne til en brøkdel av kostnaden for noen som ikke kan eller vil kjøpe og eie produkter. Den gir også en mulighet til å skaffe ekstra inntekter til dem som allerede eier underutnyttede produkter (Munoz & Cohen, 2017).

Et godt eksemepel på en digital markedsplass som bruker delingsøkonomi som forretningsmodell er som nevnt over Airbnb. Privatpersoner kan enten leie, eller leie ut forskjellige fritidsboliger eller privatbolig enten via Airbnb sin egne nettside eller deres app.

Tillit

Ulike plattformer og flersidige markeder blir nå til dags ofte omtalt som de nye organisasjonene, noe som er med på endre arbeidsprosessen. En utfordring med denne endringen er hvordan vi kan ha tillit til aktørene som tilbyr de plattformene. Tillit er noe man gjerne holder kjært og nært, og dette kan være en stor utfordring for de ulike plattformene. Det er derfor den viktigste ressursen i tillegg til plattformer er brukernes tillit til hverandre. Man skal ikke bare ha tillit til hverandre, men også selve plattformleverandøren. Måten Airbnb har løst dette problemet på, er med et type rating system. Arne Krokan skriver at disse type ratingsystemer er med på å bygge tillit mellom partner som i utgangspunktet ikke har noe grunnlag for å ha tillit til hverandre. Vi stoler gjerne på andre sine erfaringer, hva deres tilbakemeldinger er og jo bedre disse er desto større tillit får vi til denne personen.

Airbnb Says it Will Launch Neighbor Hotline, Guest Guarantee - East County  Today
Bilde: https://eastcountytoday.net/airbnb-says-it-will-launch-neighbor-hotline-guest-guarantee/

Hvordan digitale plattformer kan være med på å forenkle de forskjellige arbeidsoppgavene i arbeidslivet er spennende, og de er stadig under utvikling med kreative løsninger. Digitale plattformer har kommet for å bli, og det er ingen tvil stort marked for akkurat dette.


– Mia

Kilder:

https://blogg.markedspartner.no/ledelse/hvorfor-er-digitale-plattformer-sa-verdifulle

https://www.magma.no/delingsokonomien-og-fenomenet-airbnb

https://bmtoolbox.net/stories/airbnb/

https://snl.no/delingsøkonomi

https://eastcountytoday.net/airbnb-says-it-will-launch-neighbor-hotline-guest-guarantee/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *