Trenger jeg eller du en mentor?

Trenger jeg eller du en mentor?

Før man i det hele tatt kan svare på dette spørsmålet, er det greit å vite hva en mentor egentlig er. En mentor er en person med mye erfaring og viten. Vedkommende har forpliktet seg til å bidra med å skape karrieremuligheter og karrierestøtte til sin mentee – det vil si den personen som er i fokus i mentorskapet (Wikipedia, 2020).

How to Be a Good Mentor: 10 Mentoring Tips to be the Best Mentor Ever |  GrowthMentor
Bilde hentet fra her

Om et år er jeg forhåpentligvis godt i gang med bachelor og snart klar for å levere – for så å hoppe ut i arbeidslivet. Tiden har gått ekstremt fort, og jeg føler det ikke er lenge siden jeg startet opp som 1.klassing på Høyskolen Kristiania uten å kjenne noen. Jobbmulighetene er mange, og det er nettopp derfor det kan være smart å skaffe seg en så kaldt mentor som kan hjelpe deg litt på veien mot dine drømmer. Men hvordan kan man skaffe seg en relevant mentor? Kanskje via nettverksbygging?

First Rounds Networking Basics

For å kunne svare bedre for spørsmålet jeg stilte i forrige avsnitt, tok jeg gratis-kurset First Round. Selve kurset går ut på nettverksbygging og hvor viktig dette har blitt i dagens samfunn. Viktigheten av dette har vi også blitt fortalt av våres forelesere fra starten av studiet. First round – kurset inneholder 8 forskjellige moduler som man gjennomfører, disse gir deg nyttige tips og verktøy som hjelper deg til å bli god i nettverksbygging. Disse 8 stegene skal jeg gå igjennom:

1. Din profesjonelle identitet 
2.  Finne mentor via LinkedIn 
3. Hvordan ta kontakt med en person på LinkedIn? 
4. Koordinering 
5. Koordinering av samtalen
6.Historiefortelling
7. Research
8. Relasjonsbygging

  1. Din profesjonelle identitet
    – For å avdekke eventuelle feil i nettverksbyggingen har Paul Pesek (kursholder) trukket fram fem forskjellige kvaliteter man kan se på. Disse er; Empati, Nysgjerrighet, Takknemlighet, Relevanse og respekt.
  2. Finne en mentor via LinkedIn
    – LinkedIn er fin måte å skaffe seg en mentor på. Det finnes tre måter å ta kontakt på.

    «Perfect overlap» = Dette er en person som du identifiserer deg med fra før av, enten om du jobber i samme bransje med denne personen fra før av eller studerer på samme skole.

    «Great overlap» = Dette er en person som du enten studerer sammen med nå, eller som har lik utdanning som deg.

    «Similarites» = Dette kan være en person som har utdanning innen samme fagområde, eller en person som er ansatt i en bedrift du har interesse for. 

    «Someone interesting» = Dette er en person du finner interessant.

Modul 3: Hvordan ta kontakt med noen på LinkedIn?

Kursleder legger vekt på at det finnes forskjeller mellom å kontakte noen via mail eller LinkedIn, hvor mail er noe mer formelt. Plattform og grunn til forespørsel spiller også en rolle når man skal kontakte noen. Meldingen på LinkedIn skal også være kort og konsis. Why, who, what.

Who = hvem er du?

Why = Hvorfor tar du kontakt.

What = Hva ønsker du?

Modul 4: Koordinering

I denne modulen er det nysgjerrighet og engasjement som det legges vekt på, også intiativ. Før du eventuelt tar kontakt med en mentor er det flere viktige faktorer du må huske på. Respektere vedkommendes tid, sted og kanal (fysisk møte, telefonsamtale eller via Zoom). Kontakt informasjon skal være på plass, og en bekreftet melding med møtetid og sted burde være plass.

Modul 5: Navigasjon

Denne modulen gir en introduksjon på hvordan man skal gjennomføre en telefonsamtale best mulig. Denne omfavner hvordan du starter samtalen, leder og avslutter. Dette er lurt å gjøre da samtalen blir bedre både for deg og den du snakker med.

Modul 6: Historiefortelling

Hvordan du skal holde deg profesjonell samtidig som du styrer samtalen i den retningen du ønsker, er det denne modulen vektlegger. Styr unna sin egen personlige historie, men ta heller for deg dine styrker og hvor du har kommet i din karriere. Fortell vedkommende hva du ønsker å få ut av samtalen, og lytt til hva vedkommende har å si.

Modul 7: Research

Man skal være godt forberedt ved jobbintervjuer. First Round gir tre ulike kategorier spørsmålene du stiller kan være delt opp i:

The main question: Det første spørsmålet skal handle om mentorens historie, eller selve bedriften vedkommende jobber i, og hvilke utfordringer den har stått ovenfor. Gjorde mentoren noe spesielt for å håndtere dette?

The second question: Hva er oppgavene til mentor akkurat i dag?

The third question: Hva mener mentoren du bør ta med videre fra sametalen dere hadde?

Modul 8: Bygge relasjon

Den siste modulen tar for seg hvordan man skal skape en god relasjon med mentoren ut i fra samtalen som ble holdt. Det er viktig å takke for samtalen man har hatt, og vise takknemlighet for at vedkommende satt av tid til å snakke med deg. Det er lurt å skape gode relasjoner for fremtiden, innad en bransje. Da med tanke på viktige kontakter.

Oppsummering

First Round var et bra og lærerikt kurs med mange gode punkter. Jeg har ingen mentor i dag, men gode kollegaer og bekjente som tar imot og svarer på spørsmål om det skulle tre noe jeg lurer på eller utfordringer som dukker opp.

Kilder:

Gratis-kurset First Round finner du her

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *